Stappenplan Melden Professionals

Sluit
deze website

Het stappenplan helpt u als professional bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Stappenplan voor het doen van een melding

Anders dan in Europees Nederland geldt op de Bes geen wettelijk meldrecht. Dit betekent dat voor beroepskrachten die signalen en vermoedens willen melden de ‘gewone’ regels voor het delen van informatie gelden. Heeft een beroepskracht toestemming nodig (op de BES-eilanden alle beroepskrachten behalve politie, voogdijraad en leerplicht) voor het delen van informatie, dan geldt dit ook voor het doen van een melding. Is toestemming krijgen niet mogelijk, dan kan de beroepskracht, op grond van conflict van plichten een melding doen. Dit dient zorgvuldig te gebeuren waarbij openheid ten opzichte van de cliënt een belangrijke grondhouding is. Een zorgvuldige melding bestaat uit vijf stappen.

Het Afwegingskader in het stappenplan melden

Een afwegingskader ondersteunt een beroepskracht met vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in stap 5 van de het stappenplan huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat dan om het beslissen of een melding noodzakelijk is en vervolgens of het zelf bieden of organiseren van hulp (ook) mogelijk is.

×

YAMA: 0802 – 0802

Òf chat ku un di nos kolaboradónan via WhatsApp.

× Raportá violensia